Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

České a skautské osobnosti[6.2.2015 17:55]

Zde je uvedeno několik osobností, které byly důležité pro existenci České republiky či skautingu. Každý správný Junák by měl vědět, co byly (nebo jsou) ti lidé zač.


Textové pole: Tomáš Garrigue Masaryk


Prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850, Hodonín – 14. září 1937, Lány) byl pedagog, politik a filozof. Narodil se na Slovácku do chudé rodiny. Vystudoval filosofii na Vídeňské fakultě, oženil se s dcerou newyorského (čti ňůjorského) podnikatele Charlottu Garrigue (šarlotou garik) a měl s ní čtyři děti – Alici, Herberta, Jana a Olgu. Kvůli své manželce, kterou velmi miloval, si přidal jméno Garrigue.


Zasloužil se o prohášení rukopisů Královédvorského a Zelenohorského za padělky. Byl profesorem Karlovy univerzity. Pak se začal věnovat politice a založil nový politický směr – realismus a později založil Českou stranu lidovou – pokrokovou, známou pod jménem realisté. Obhajoval Žida Hilsnera, který byl neprávem obviněn z rituální vraždy.


Po vypuknutí První světově války odjel nejprve do Švýcarska, pak do Francie a nakonec se usadil v anglickém Londýně, odkud řídil zahraniční proti-rakouský odboj. Pro založení Československé republiky získal podporu prezidenta USA Woodrowa Wilsona (vůdroua vilsna). Takzvanou Washingtonskou (vošingtnskou) deklarací dal ještě v USA vlastně vzniknout Československé republice. 14. listopadu 1918 byl zvolen prvním Československým prezidentem. V květnu 1920 byl zvolen prezidentem republiky podruhé. Masarykova dcera Alice přebrala po smrti Masarykovi manželky Charlotty post „První dámy“ a založila Československý červený kříž. V květnu 1927 byl zvolen prezidentem republiky potřetí. Prezidentem byl zvolen i 24. května 1934, počtvrté a naposledy i přes špatný zdravotní stav. 14. prosince 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů a pobýval na zámku v Lánech. „Tatíček Masaryk“ 14. září 1937 po zánětu plic zemřel. O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán svědčí i to, že se říkalo : „Dokud bude žít Masaryk, Hitler nezačne válku“. Jeho syn Jan později působil jako ministr zahraničních věcí.


Václav Havel


Václav Havel (5. října 1936, Praha - ?) je český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a politik. Jeho rodina byla komunistickým režimem diskriminována, a tak Václav Havel mohl gymnázium studovat pouze večerně a nemohl studovat žádnou vysokou školu humanitního zaměření. Studoval proto na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického. Své vysokoškolské učení nedokončil – opět kvůli komunistickému režimu.


Textové pole: Václav Havel působil v 60. létech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost (1963) a Vyrozumění (1965). Světově se proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, ale psal také poezii. V době kolem Pražského jara (období mírnějšího komunismu) se zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy (vojenská organizace komunistických zemí působící před rokem 1989) byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním z hlavních disidentů (lidé, kteří vystupovali proti komunistickému režimu a byli za to ustrkováni). Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění.


Po vypuknutí Sametové revoluce v listopadu 1989 (lidé tehdy svrhli komunistický režim) se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen devátým prezidentem Československa. Podporoval směřování země k parlamentní demokracii a do politických struktur západní civilizace. V roce 1992 se rozpadlo Československo na Slovensko a na Česko, a tak byl roku 1993 zvolen prvním prezidentem samostatné České republiky. V prezidentské funkci vydržel dvě volební období. Českou republiku dovedl do Severoatlantické obranné aliance (NATO) a na práh přijetí do Evropské unie. Několikrát byl nominován na obdržení Nobelovi ceny za mír a je mezinárodně uznávanou osobností moderních dějin.


V současné době je mu 73 let a o politiku se zajímá jen okrajově.


Antonín Benjamin Svojsík


Profesor Antonín Benjamin Svojsík (5. září 1876, Dvůr Králové nad Labem17. září 1938, Praha) byl pedagogem a zakladatelem českého skautingu. Antonín Benjamin (původně František) Svojsík byl učitelem tělesné výchovy a členem Pěveckého učitelského kvarteta, přejmenovaného později na České pěvecké kvarteto. Antonín byl nejmladším členem kvarteta, proto si ke svému jménu přidal umělecké jméno Benjamin. Kvarteto se vydalo v roce 1902 na cestu po světě a sklízelo velké úspěchy.


Textové pole: Se skautingem se Svojsík seznámil v roce 1910 a v dalším roce se o prázdninách vydal do Anglie. Vrátil se nadšený a začal překládat knihu Scouting for boys od R. B. Powella. Pak si ale uvědomil, že není možné přesně přenést anglický skauting do českých poměrů. Knihu nakonec nevydal. Namísto ní vydal roku 1912 knihu Základy Junáctví. Ta se pak stala jakousi „biblí“ českého skautingu – Junáctví. Po prázdninách 1911 sestavil Svojsík první skautský oddíl. V roce 1912 o prázdninách vedl Svojsík první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice v Orlovských lesích. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské oddíly do Sokola, ale neuspěl. Založil tedy 15. června 1914 skautský spolek Junák – český skaut. V roce 1915 začal Svojsík vydávat časopis Junák, který vydržel vydávat i v těžké válečné době. Skauti pracovali ve prospěch Červeného kříže, ale nebyli využíváni pro válečné účely. V roce 1918 bylo v Praze asi 300 skautů a ti se zapojili plně do služby Národního výboru (provizorní vláda po vzniku Československa). Byla vytvořena skautská pošta, která se spolehlivě starala o doručování zásilek v revoluční době.


V době první republiky pracoval Svojsík v ústředí skautské organizace a skauting stále získával jak nové členy, tak i na dobrou pověst. Vznikaly další skautské organizace s mírně odlišnými názory. Pod vlivem hrozby fašismu se Svojsíkovi nakonec podařilo český skauting sjednotit a v roce 1938 vznikl „Junák – svaz skautů a skautek RČS“.


O prázdninách 1938 odjel Svojsík do Ruska, aby se seznámil s výchovou a tělovýchovou ruské mládeže. Únavu, již přinášelo nepohodlí cesty, nezvyklou stravu a úmorná vedra snášel dost těžce. Vrátil se domů 2. srpna 1938. Za týden ulehl s horečkami, které stoupaly i přes všechnu lékařskou péči, dostal zápal plic a 17. září v 9 hodin dopoledne zemřel. Tři tisíce junáků doprovodilo svého náčelníka na památný Vyšehradský hřbitov.


Robert Baden-Powell


Robert Baden-Powell (22. února 1857, Paddington, Londýn, Anglie8. ledna 1941, v Nyeri nedaleko hory Mount Kenya, Keňa), celým jménem Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (čti bádn pól) se narodil v Anglii a byl vojákem a zakladatelem celosvětového skautingu. Narodil se jako šestý syn (celkem měl 7 bratrů) v rodině profesora geometrie na Oxfordské univerzitě. Stal se vojákem a nejprve byl podporučíkem, pak také velitelem a v době Búrské války byl již plukovníkem (nejmladším v Britské armádě).


Búrská válka byl konflikt mezi Nizozemskými osadníky (Búry) na jihu Afriky a Brity. Textové pole: Baden-Powell se během búrské války vyznamenal při obraně Mafekingu. Jako spojky a poslíčky využil tehdy černošské chlapce ve věku 12 - 15 let. Baden-Powell Mafeking ubránil pomocí velmi mazaných taktik a stal se tak slavným a uznávaným po celé Anglii.


V Anglii byl pak povýšen na generála, načež ukončil vojenskou službu a začal přemýšlet o založení skautské organizace. Všiml si, že africké černošské děti jsou fyzicky mnohem více zdatné, než britské bledé a věčně nemocné děti. Rozhodl se tedy založit organizaci s názvem Scout (čti skaut, znamená to zvěd, dle vzoru mladých zvědů z Mafekingu). Přepsal proto svou vojenskou příručku na knihu Scouting for boys (Skauting pro chlapce), která se pak stala skautskou „biblí“. Roku 1907 zorganizoval tábor na ostrově Brownsea (čti braunsí) a to je dnes považováno za počátek skautského hnutí, jehož současný název zní World Organisation of the Scouting Movement (zkratka WOSM). Jeho sestra Agnes Baden-Powell založila organizaci pro skautky - World Association of Girl Guides and Girl Scout (WAGGGS).


Během 1. světové války Baden-Powell nebojoval, ale připravoval svět na život po válce. Proto v roce 1920 uspořádal První Skautské Světové Jamboree (Olympia Hall v Londýně). Těchto Jamboree zažil za svého života pět.


V roce 1912 potkal Olave St.Clair Soames, kterou si vzal a která se stala Světovou Náčelnicí skautek. Ke konci života žil v Keni. Před svou smrtí neustále opakoval skautům a skautkám, kteří jej chodili navštěvovat, aby co nejrychleji po válce uspořádali další Jamboree.


Do šlechtického stavu byl povýšen v roce 1922.Pro ilustrovaný popis vzniku světového skautingu doporučuji podívat se SEM.

Ernest Thompson Seton


Ernest Thompson Seton (14. srpna 1860, South Shields, Durhamské hrabství, Anglie23. října 1946, Seton Village, Nové Mexiko, USA) byl ilustrátor, spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí.


Dříve než jako spisovatel se stal uznávaným jako ilustrátor přírodovědných publikací. Byl dvakrát ženat. S první manželkou Grace Gallatin (rozvedli se po dlouholetém odloučení během 30. let) měl dceru Anyu a s druhou ženou Julií adoptovali Dee.


Textové pole: Zásadní zlom v jeho životě znamenal rok 1902, kdy motivoval partu chlapců, která byla postrachem na jeho pozemcích, k založení prvního woodcrafterského kmene. Od té doby až do své smrti se cele věnoval woodcrafterskému hnutí. Vydal proto knihu The Birch Bark Roll, která se stala jakýmsi základem pro woodcrafterské hnutí.


Souběžně s woodcrafterským hnutím se rozvíjela celá řada dalších hnutí. Zvláště skauting se zdál zpočátku Setonovi hodně blízkým. Dokonce osmé vydání The Birch Bark Roll nazval The American Boy Scout. Nepohodl se však s Robertem Baden-Powellem, a tak se nejprve snažil prosadit své zájmy v organizaci Boy Scout of America (vznikli 21. června 1910), jejímž byl Seton náčelníkem a později, když z organizace odešel, se již plně věnoval woodcrafterskému hnutí. Později prohlásil: „Mým záměrem bylo dělat z nich (skautů) muže, Baden-Powellovým – vojáky“.


Setonovu averzi vůči skautingu a jeho protagonistům do značné míry později tlumila druhá žena Julia Moss Buttree-Seton, která po jeho skonu a zániku The Woodcraft League of America věnovala prakticky celou jeho pozůstalost do péče Boy Scout of America (BSA).


Seton je mezi českými skauty pravděpodobně známější a uznávanější než mezi americkými proto, že v době kdy se konsolidoval Český skauting ho „objevil“ středoškolský profesor Miloš Seifert, který propagaci Setonova woodcrafterského hnutí zasvětil celý svůj život. Snad právě proto je v bývalém Československu oproti světovému skautingu dodnes kladen velký důraz na výchovu spojenou s pobytem v přírodě.


Pozn.: Některé obrázky a texty byly použity z „http://cs.wikipedia.org otevřená encyklopedie“.