Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Státnost České republiky[6.2.2015 17:42]

Zde je uveden souhrn státních symbolů a náležitostí, které by měl znát každý správný Čech, tedy i každý junák.


1. Státní vlajka


Skládá se ze tří státních barev (modré, bílé a červené). Červená je dole, bílá nahoře a modrá tvoří klín sahající až do středu vlajky. Červená a bílá jsou barvy Čech, modrá značí Moravu (dříve Slovensko). V původním významu značí bílá stříbrnou barvu českého lva, červený je podklad státního znaku a modrý trojúhelník je symbolem slovanského trojvrší (to známe ze slovenské vlajky). Poměry stran české vlajky jsou 3:2. Je-li vlajka zavěšena jako prapor, je červená barva vpravo. Stejně tak před vztyčením vlajky. Oficiální česká vlajka se nikdy nemá dotknout země.


Vlajka České republiky.png


2. Státní barvy (trikolóra)


Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.


Trikolóra.png


3. Velký státní znak


Velký státní znak tvoří čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech - stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli. Ve druhém poli se nachází znak Moravy – orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli. Ve třetím poli je znak Slezska – černá orlice se stříbrným půlměsícem ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu.


Velký státní znak.png


4. Malý státní znak


Malý státní znak je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn historický znak Čech: stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.


Malý státní znak.png


5. Vlajka prezidenta republiky (prezidentská standarta)


Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.


Vlajka prezidenta republiky.png


6. Státní pečeť


Státní pečeť České republiky tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA". Pečeť opatruje prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech.


Státní pečeť.png


7. Státní hymna


Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Hudbu k ní složil František Škroup, text napsal sám Josef Kajetán Tyl.


Státní hymna.png


8. Mapa České republiky


Česká republika se skládá ze tří historických regionů (Čechy, Morava a Slezsko) a dělí se na čtrnáct krajů (hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský).


Mapa ČR.png


9. Důležitá data


Vznik Československé republiky – 28. října 1918


Sametová revoluce – 17. listopadu 1989


Vznik České republiky – 1. 1. 1993


10. České korunovační klenoty


České korunovační klenoty jsou souborem předmětů, které se používaly při korunovaci českých králů. Soubor zahrnuje především Svatováclavskou korunu, žezlo a královské jablko. Korunovační klenoty jsou trvale uloženy v těžko přístupné Korunní komoře v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.


Svatováclavská koruna.png České královské jablko.png


11. Národní strom


Českým národním stromem je lípa malolistá (též srdčitá).


Lípa malolistá - srdčitá - národní strom.jpgPozn.: Některé obrázky a texty byly použity z „http://cs.wikipedia.org otevřená encyklopedie“.