Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Šifry[6.2.2015 17:02]

V následujícím textu je shrnuto několik základních typů šifer, které by měla vlčata znát před tím, než se stanou skauty. U skautů se pak naučí mnohým dalším šifrám.


1. Morseova abeceda


Nejdůležitější skautskou šifrou je Morseova abeceda.


Každé písmeno má v morseově abecedě zastupuje znak složený z teček a čárek. Abychom si znak snáze zapamatovali, musíme si ke každému písmenu zapamatovat pomocné slovo. Krátká souhláska v takovém slově znamená tečku, dlouhá čárku.PísmenoPomocné slovoZnakAAkát. -BBlýskavice- . . .CCílovníci- . - .DDálava- . .EErb.FFilipíny. . - .GGrónská zem- - .HHrachovina. . . .CHChléb nám dává- - - -IIbis. .JJasmín bílý. - - -KKrákorá- . -LLupíneček. - . .MMává- -NNárod- .OÓ náš pán- - -PPapírníci. - - .QKvílí orkán- - . -RRarášek. - .SSobota. . .TTón-UUčený. . -VVyučený. . . -WWaltrův vůz. - -XXénie má- . . -YÝ se ztrácí- . - -ZZnámá žena- - . .Samostatné znaky má Morseova abeceda též pro číslice:ČísliceZnak1. - - - -2. . - - -3. . . - -4. . . . -5. . . . .6- . . . .7- - . . .8- - - . .9- - - - .0- - - - -Jednotlivá slova ve zprávě psané Morseovou abecedou oddělujeme lomítky /. Jedno lomítko se píše mezi písmeny, dvě lomítka mezi slovy a tři lomítka na konci zprávy.


Zde je pomocná tabulka pro Morseovu abecedu:Image and video hosting by TinyPic


Kolečka značí tečky, čtverečky značí čárky. Červený šestiúhelník je počáteční bod. Když chceme zjistit znak některého z písmen či číslic, najdeme si jej v tabulce a zapíšeme si všechny tečky a čárky na cestě od počátečního bodu až ke písmenku (číslici) včetně.


Morseovu abecedu můžeme vysílat různými způsoby, např. rozsvěcováním a zhasínáním baterky, pískáním či vyťukáváním. V těchto případech se místo lomítka používá delší pauza ve vysílání.


Na táboře a jiných celostřediskových akcích se můžeme setkat s řadou speciálních signálů pískaných na píšťalku. Takové signály vyzívají nějakou osobu či skupinu k příchodu na místo, odkud byl signál vyslán. V následující tabulce je jejich výčet.SignálHledaná osoba či skupina- . (nástup)Všichni. . . . .Příprava na nástup (pět minut do nástupu). . . -Vlčata. - . - . - . - (hoří, hoří, …)Skauti. . .Světlušky- - -Skautky. - .Roveři- - . .Denní rádce- (dlouhý hvizd)1. Změna klubů (platí většinou jen na táboře)


2. Konec hryZvláštním způsobem vysílání Morseovy abecedy je vysílání za pomoci vlaječek. Potřebujeme-li odeslat zprávu na delší vzdálenost, poslouží nám dobře dvě červeno-bílé signalizační vlaječky. Vlaječka je vyobrazena na následujícím obrázku.


Vlaječka pro odesílání morsoevy abecedy.png


Tečku při vysílání vyznačíme rozpažením jedné ruky a připažením druhé, jak je vidno na následujícím obrázku.


Odesílání tečky.png


Čárku vyznačíme rozpažením obou rukou:


Odesílání čárky.png


Lomítko vyznačíme krouživým pohybem jedné ruky či protichůdným kroužením obou rukou:


Odesílání konce.png


2. Mřížka


Prvním typem mřížkové šifry jsou okénka. Klíčem k vyluštění okénkové šifry je následující tabulka.
Zadání může vypadat například tak:
Když každé z neúplných okének zadání dosadíme na místo v klíči, kde chybí stejné stěny, poloha tečky nám ukáže, o jaké písmeno se jedná. První neúplné okénko postrádá levou a horní stěnu, což odpovídá částí „ABC“ mřížky. Jelikož je tečka vlevo, značí první okénko písmeno A.


Místo teček mohou být použity též číslice od jedné do tří – číslice udává pořadí písmene v daném okénku. Okénkových šifer může být více druhů, vlčatům však stačí znát jen ten výše zmíněný.


Druhým typem mřížkové šifry je šifra hvězdicová. Klíčem k jejímu vyluštění je následující tvar.


Tvar k rozluštění hvězdicové šifry.png


Text zašifrovaný hvězdicovou šifrou může vypadat například tak:


Hvězdová šifra - VLCATA.png


Šifru rozluštíme tak, že doplníme chybějící čáry šifry tak, aby výsledný tvar odpovídal tvaru klíče. Doplněná část vypadá jako hledané písmeno. Háčky a čárky je třeba si domyslet.


3. "Had"


Nejjednodušším typem šifry je text napsaný pozpátku. Typ šifry „had“ je něco podobného, jen text nečteme pozpátku. Zde je jeden příklad hada:
EKEPMTJLŠEÁEJÍNPNEMD
K rozluštění šifry stačí, když začneme číst v levém dolním rohu písmenkového obdélníku, pokračovat budeme nahoru a v dalším sloupci pak dolů. Schéma toho hada je následovné:


Schéma hada.png


Dalšími typy „hada“ jsou „žebřík“ a „šnek“. Rozdíl mezi hadem, žebříkem a šnekem je pouze v postupu čtení. Zatímco u hada čteme text „nahoru a dolu“, u žebříku je to „doleva a doprava“ a u šneka čteme ze prostřed textu. Schéma žebříku je


Schéma žebříku.png


A schéma šneka je


Schéma šneka.png.


Směr postupu čtení může být opačný či převrácený.


4. Posunutá abeceda


Text může být zašifrován také tak, že místo každého písmena textu je použito písmeno, které v abecedě následuje (v případě posledního písmene abecedy je následující písmeno první písmeno abecedy). Příklad takové šifry:


Obaebs tlbvuj!


Šifra může být též opačná, tedy místo každého písmene textu je použito písmeno, které v abecedě stojí před ním.


Oba způsoby se dají sloučit do jedné šifry. V prvním řádku takové šifry je písmeno, které stojí v abecedě před zašifrovaným písmenem, a v druhém řádku je písmeno, které stojí za zašifrovaným písmenem. Příklad té šifry:

CmdridrktmdbmnEoftkftmvofdop.U takových typů šifer je důležité určit, zda do abecedy počítáme též háčky a písmeno „ch“, či nikoliv.


O šifrách se také píše v knížce Skautskou stezkou. Zde jsou příslušné strany:


.Šifrování 1 Šifrování 2 Šifrování 3 Šifrování 4 Šifrování 5 Šifrování 6 Šifrování 7 Šifrování 8


Pozn.: Obrázky u odesílání Morseovy abecedy a též strany 152 - 159 byly použity z publikace:


MALINA, Oldřich. Skautskou stezkou. Základní příručka pro skauty a skautky. 1. vyd. Praha : Tiskové a distribuční centrum, 1998. 416 s. ISBN 80-86109-07-0.