Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky na rok 2018[28.1.2018 12:57]

Výše příspěvku zůstala stejná jako loni. Kromě standardních věcí peníze použijeme na náklady spojené se zařizováním budoucí klubovny.

Kdo má zájem o členskou kartu, může mi poslat aktuální fotku v pasovém formátu a na účet střediska o 24 Kč více. Karta platí tři roky, takže kdo ji objednával vloni, novou zatím nepotřebuje. Karta je důkazem o členství v Junáku a má další výhody - viz: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-karta .

Částku příspěvků prosím uhraďte do 20. ledna 2018.

Částka: 1000 Kč (1024 Kč, pokud chcete členskou kartu).

Účet: 0126549349/0800 u České spořitelny.

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla skauta (při platbě za více dětí stačí jedno r. č.).

Zpráva pro příjemce: Jméno nebo přezdívka skauta.

Podrobné informace: ZDE