Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Setkání na Národní třídě k uctění památky Sametové revoluce: 17. 11. 2017[4.12.2017 21:25]

Zatímco někteří skauti a některé skautky našeho střediska pojedou na rádcovský kurz "Sameťák", pro ty ostatní tu máme příležitost jít se společně podívat na atrakce na Národní třídě k výročí listopadových událostí z let 1989 a 1939. Nebudeme tam mít žádný organizovaný program, jen přispějeme skautskou účastí ke koloritu této události. Jde přeci o připomínku dění, díky kterému mohl být skauting v Československu obnoven po komunistickém zákazu.

Sraz: v 8:00 na vlakovém nádraží Praha-Radotín.

S sebou: tramvajenku nebo dva přestupní lístky, svačinu a pití, skautský šátek (viditelně) nebo i celý kroj, případně svíčku.

Návrat: individuálně. Rozpustíme se přibližně v 10:00. Zájemci mohou pokračovat na studentské akce na Albertově.