Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

První schůzky 2017/2018[6.9.2017 23:37]

V novém školním a skautském roce se sejdeme jako obvykle v klubovně za Kulturním domem U koruny.

Havrani: V pondělí 4. 9. 2017 od 16:55 do 19:00.

Trosečníci: Ve středu 6. 9. 2017 od 17:00 do 19:00.

Můžeme se těšit na spoustu nových zážitků, o kterých se bude ještě dlouhá léta mluvit u táborových ohňů.