Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

O nás[26.3.2018 23:36]

Vedoucí oddílu:Klokan (Ivan Cuker)

Klokan je studentem sociologie a sociální antropologie na Fakultě sociálních věd UK. Ve volném čase se věnuje hře na kytaru, natáčení a stříhání videí, pěší turistice a čtení knížek, především žánru fantasy. Občas doučuje matematiku a statistiku.


Kontakt: icuker
seznam.cz , 606576628

Kvalifikace:

 • Rádcovský kurz ORJ Praha 5 (2005)

 • Čekatelský kurz ORJ Praha 5 (2008)

 • Zdravotnický kurz ČČK Praha (2010, 2015)

 • Vůdcovský kurz Pavučina (2011)

 • Jihočeská Lesní škola Igora Slatkovského (2014)


Věk: 26

Mentorování - nabídky:

 • vedení oddílu, družiny
 • družinový systém
 • trvalá udržitelnost oddílů, družin
 • zapojení fantasy rámce do programu
 • program pro koedukované družiny
Peke (Tomáš Pelikán)

Peke studuje Menza gymnázium v Praze. Kromě vedení skautů hraje na kytaru, hraje tenis, tancuje společenské tance a zajímá se o chemii.


Kontakt: tomas.pelikan
volny.cz

Kvalifikace:


 • Čekatelský kurz Tři věže (2017)

 • Zdravotnický kurz ČČK Praha (2017)


Věk: 19


Náš oddíl má v současné době dvě družiny - "Trosečníky" a "Havrany". Více o nich v záložce Naše družiny.