Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Naše družiny[26.3.2018 23:58]

V současné době máme v oddíle dvě družiny, a to družinu Trosečníků a družinu Havranů.Družina Trosečníci


Schůzky:


Každou středu od 17:00 do 19:00 v naší klubovně.


Pokřik:Pusté ostrovy, to jsou naše domovy!
S loďmi vždycky ztroskotáme, nové kraje nalézáme!

Štafeta:


Peke - John - Zvídal - Šmoula - Rohlík - Will - Ježek - Sebík - Uzlík - Tom - Peke


Znak:


Členové, funkce, kontakty:


Člen Funkce Kontakt
Oříšek (Matyáš Kuboň) Rádce

MatyKubonseznam.cz

Šmoula (Lukáš Breburda) Kuchař -
Rohlík (David Martínek) Podrádce / Zdravotník

krouzekdavidaemail.cz

Ježek (Richard Morstein) Hospodář

richard.morsteinseznam.cz

Zvídal (Michal Vítek) Nástěnkář

milamisavitekgmail.com

John (Jan Kuboň) Kronikář

honza.KUBONseznam.cz

Will (Ondřej Kuda) Fotograf

ondrakuda789gmail.comDružina Havrani


Schůzky:


Každé pondělí od 16:55 do 19:00 v naší klubovně.


Pokřik:

Havrani, to jsme my! Požíráme mrtvoly!
My jsme ptáci draví, taky mrchožraví!

Štafeta:

Klokan - Maty - Hrášek - Skřítek - Námořník - Dan - David - Mlok - Kvido - Zajíc - Klokan


Znak:


Členové, funkce, kontakty:


Člen Funkce Kontakt
Námořník (Jáchym Böhm) Rádce / podrádce, fotograf

jachymbohmgmail.com

Matyáš (Trávníček) Rádce / podrádce, webmaster

travnicek62gmail.com

Dan (Daniel Zeman) Kronikář

danzemandseznam.com

Zajíc (Adam Rek) Zdravotník

2124adygmail.com

Hrášek (Václav Pelikán) Kuchař, navigátor

vasapeligmail.com

Mlok (Matěj Štěpán) Kuchař, nástěnkář

Matejstepa123seznam.cz

Kvido (Kefur) Kuchař

kvikefseznam.cz

Skřítek (Jan Šebera)

Správce materiálu a pořádník, hospodář

najseberagmail.cz

David (Rothbauer) Nástěnkář

rothbauerdavidgmail.com